Структурен делот на хартијата

Структурен делот на хартијата

ВИСТИНСКИОТ ИЗБОР НА ХАРТИЈА

Обрните внимание на процесите кои следат печатење: - Густите обложувања предизвикуваат потешкотии при подоцнежно поставување и лепење на книжните тела. - За да може полесно да чита некој книга, хартијата не треба да биде премногу бела (силната белина уморна од очите). - Мора да постои рамнотежа помеѓу масата и непроѕирноста на хартијата (текстот не треба да биде видлив). - Офсет, ласерско печатење или печатење со мастило мора да се совпадне со употребената хартија. - Добра идеја е да се избегне премногу тенок или премногу дебел материјал за да се направи обврзувачка. Секогаш кога е можно, добро е да се испланира печат така што внатрешните страници ќе трчаат "на вода" (полиграфски поим), т.е. по должината на влакната на листот. Така поставена на таков начин се олеснува широк отвор на страниците на книгата. Насоката на обвивките на капакот мора да одговара на правецот на телото на книгата. Ова значи дека е убаво да се избере картонско покритие со кратко влакно.

Што треба да се знае при изборот ни на хартија за печатење - Ограничувањето на покритието и дебелината на внатрешните страници. - Избегнувајте користење материјал за врзување со недоволна густина и сила. - Избегнувајте употреба на хартија со голема транспарентност или голема јасност. - Екстремно бела хартија го спречува читањето на силна светлина. - За целосно печатење во боја, хартијата треба да биде доволно бела за боите да издвојат. Източник: Лангри >>>> Погледнете ја статијата "Избор на гилотина, совети"