Структурен разрез на хартията

Структурен разрез на хартията

ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА ХАРТИЯ

Обърнете внимание на процесите следващи отпечатването: - Плътното покритие предизвиква трудности при последващата комплектация и залепяне на книжните тела. - За да е удобно на човек да чете дадена книга, хартията не трябва да е много бяла (силната белота изморява очите). - Трябва да се намери баланс между масата и непрозрачността на хартията (текста не трябва да прозира). - Офсетовият, лазерният или мастилено-струйният печат трябва да съответстват на параметрите на използваната хартия. - Добре е да се избягват прекалено тънкия или прекалено дебелия материал, за да се направи една подвързия. Винаги, когато е възможно, е добре печатът да се планира така, че вътрешните страници да вървят "по водата" (полигрaф. термин), т.е. по дължината на влакното на листа. Разположения по този начин текст, улеснява широкото отваряне на страниците на книгата.Посоката на влакната на корицата трябва да съответства на посоката на на книжното тяло. Това означава, че за корици е хубаво да се избира картон с къси влакна. Какво трябва да се знае при изборът ни на хартия за печат - Ограничението на покритието и дебелината на вътрешните страници. - Да се избягва използването на материал за подвързии с недостатъчна плътност и здравина. - Да се избягва използването на хартия с голяма прозрачност или голяма тънкост. - Прекалено бялата хартия пречи при четене на ярка светлина. - При пълноцветен печат хартията трябва да е достатъчно бяла, за да могат да изпъкнат цветовете. Източник: Лангри >>>> Моля разгледайте статията "Избор на гилотина, съвети”