Виткање / биговане - разлики

Виткање / биговане - разлики
Која е разликата помеѓу виткање и биговане на хартија? Виткање е процес на виткање на листовите хартија за производство на брошури, тетратки и други изданија од тенка хартија. Линијата на виткање се нарекува виткање. Разликата од биговането. Виткање се разликува од биговането со тоа што не се користи притисок со тап нож врз медиумот, туку едноставно се превиткуваат картон. Покрај тоа, виткање не е наменет за виткање на хартија со висока густина од 170 гр. / M² и нагоре (таму веќе хартијата е дефинирана како картон), за таа цел се користи процес наречен - биговане. При конкретна потреба е можно, сепак, картон висока густина прво да се бигова и потоа да се свитка на машина. - Препорачлива максимална густина на хартијата за виткање до 170 гр / m². - Препорачани минимална густина на листови за биговане: од 170 гр / m². нагоре.