Што да биде: биговане или свиткување?

Што да биде: биговане или свиткување?

Дали е важно и што е исправно?

Еден од проблемите во дигиталниот печат е дека во процесот заснован на печатење со тонер, има тенденција да прави пукнатини врз хартија при виткање, освен ако не сте внимателни. И Doc (ова е автор на текстот - белешка на преведувачот) ги мрази пукнатините предизвикани од печатење с тонер. Но, според добрите луѓе на интернет страницата "Finish On Demand", постои вистинскиот начин и погрешен начин да се виткат дигитално печатени материјали. "Малите нешта" често го одделуваат прекрасното дело од ... доброто. Една таква мала работа е биговањето на листот на вашата нарачка, што може значително да го намали или да го елиминира "скршенето" во витканата задача за дигитално печатење.

Што претставува биговането?
Биговането е процес кој подготвува хартијата да биде укината, како создава две паралелни точки на свиткување. Се препознава во внатрешноста на прегратката на листот.

Што е виткање?
Виткањето, за разлика од биговането, создава само една стресна точка, за да може хартијата да се превиткува. Зошто биговане? Многу нарачки за свиткување на хартија се подложни на напукнување и виткање не секогаш е доволно, како акција, за да се обезбедат јасни и прецизни набори кои да елиминираат овој проблем. Дигитално печатени производи носат уште поголем ризик од напукнување при виткање, бидејќи процесот вклучува загревање на лисја, за да се спои тонерот со хартијата што, од своја страна доведува до сушење на хартијата. Разбирливо е дека сувата хартија е поверојатно да се скрши. Биговането создава двe точки на виткање, кои го намалуваат стресот врз влакното во секоја точка, од крај до крај. Хартијата се преклопува на 180 степени, но секоја точка на вчитување е помала. Оваа навидум мала разлика ги намалува или целосно ги елиминира пукнатините во повеќето дигитални изданија. Значи, следниот пат кога треба да испратите нарачка на печатарска компанија која има виткање на хартијата, осигурете се дека сакате да имате совршени биговање, а не само виткање. Сега, знаејќи што се витка и свиткување, ќе можете да ја видите разликата.

Автор: Doc за DocuMentor | 21 септември 2011 - 06:55 GMT (07:55 BST) | Тема: CXO