ГРАФИМА 2019


Србиjа, Белград. Меѓународен саjам за печатење, хартија и креативните индустрии - Графима. Меѓународната изложба за графичка, хартиена и креативна индустрија - Графика, со децении е достигнување во овие експанзивни бизнис-гранки. Во исто време, тој ги презентира достигнувањата на машинската индустрија, софистицираните напредни технологии, посветен ИТ, хардвер и софтвер за дизајн, креативно-уметнички графички жанрови.

Повеќе новини