Графима 2019


Сърбия, Белград. И тази година заедно с колегите ни от Сърбия ще покажем интересно и актуално оборудване за довършителни процеси в полиграфията. Този специализиран Белградски панаир се превръща в един от основните инициатори на по-бързото развитие на графичния сектор в републиките от бивша Югославия.

Още новини