Digital Print&Sign 2017


Digital Print & Sign 2017 2017 на најголемата изложба на Романија посветен на дигитално печатење и ќе бидат организирани од EUROEXPO. Digital Print & Sign 2017 е главната печатење и потпишување изложба во Југоисточна Европа. Вашиот бизнис има потреба од директна и кориснички комуникација за да се постигне на клиентите и да се трансформира во една успешна приказна. Digital Print & Sign 2017 инструменти ви понудиме точно оваа можност.

Повеќе новини