ГРАФИМА 2017


Србиjа, Белград. Меѓународен саjам за печатење, хартија и креативните индустрии - Графима. Креативните индустрии, популарна графикони, со децении, го претставува достигнувања во овие експанзивна индустрии. Во исто време се претстават постигнувањата и машини, софистицирана напредна технологија, посветен ИТ хардвер и софтвер за дизајн, креативни графички жанрови на уметноста. Производи на печатарската индустрија, од контејнери на рекламен материјал или упатства за користење и примена, се составен дел на секоја од индустриски производи. Граф е, бидејќи нивните активности директно поврзани со најважните економски трендови и се среќаваат претприемачи од различни профили од земјата и од целиот свет.

Повеќе новини