Copis 2014


Повелете во единственото национално саем во областа на полиграф во Бугарија. Приготвиле сме дави покажеме неколку нови решение во областа на следпечата кои ќе ги прошират вашиот бизнис. Нашиот штанд е на централно место и лесно може да биде виден.

Повеќе новини