Пейпъруърлд 2014


Водещото търговско изложение в света за хартия, офис консумативи и канцеларски материали отрасъла. Динамичният характер на световната икономика може да се усети в сектора на хартията, офис консумативите и канцеларските материали - нови потребности възникнат, нови идеи се търсят. Преструктурирането и разширяването на асортимента се нареждат сред най-важните стъпки за успешно бъдеще. Това е нарича РЕШЕНИЕ. И това е точно това, което ще намерите в Пейпъруърлд, водещото търговско изложение в света за хартия, офис консумативи и канцеларски материали отрасъла.

Повеќе новини