Дигитал принт§ Сайн 2012


Digital Print & Sign 2012 на най-голямата изложба на Румъния, посветен на дигиталния печат и signaletici ще бъде организирана от EUROEXPO Панаири в период от 3 до 6 октомври 2012 г., при Ромааеро в Банеаса. Според организатора EUROEXPO, 2012 издание на панаира ще се проведе на изложбена площ от 6000 кв. м и ще бъде предназначен изключително за областта на цифровите технологии.

Mai multe stiri