Копис 2016


Петото издание на единственото изложение за печатни и рекламни комуникации в България – COPI‘S – Communication art print image sign, организирано от Интер Експо Център,ще се проведе от 5 до 7 октомври 2016 г. Събитието събира ежегодно специалистите в производството, дистрибуцията и търговията с печатна, светлинна, външна и сувенирна реклама, като най-внушително е присъствието на дистрибуторите на машини, технологии и медии за дигитален широкоформатен печат. Като важен форум за развитието на печатарската и рекламната индустрия в Югоизточна Европа COPI`S ежегодно привлича нарастващ брой специалисти от страната и региона.КОПИС -je специјализована изложба за рекламне и штампарских технологија и комуникација, регистровао изузетно високе посетилаца интерес. 5-ог издање јединог изложбе b2b за штампање и рекламне индустрије у Бугарској - COPIS - Комуникација Арт Принт слика ,ће се одржати од 5. до 7од октобра 2016. у Интер Екпо центру, Софији, Бугарска. Званични партнери у емисији Бугарска асоцијације за савремену графику и штампе (БАЦГП), Soursing.bg и Polygraphy.info. COPIS окупља сваке године стручњаке у производњи и промету штампаних, осветљене, спољни и сувенира оглашавања. Најупечатљивији је присуство дистрибутери машина, технологије и медија за дигиталну штампу широком формату. Као важан форум за развој индустрије штампе и оглашавања у Jугоисточној Европи KOIS годишње привуче све већи број стручњака из земље и региона.The 5-th edition of the only b2b exhibition for printing and advertising industry in Bulgaria - COPI'S - Communication art print image sign will take place from 5 to 7of October 2016 in Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria. Official partners of the show areBulgarian Association for Contemporary Graphics and Print (BACGP), Sourcing.bg and Polygraphy Info. COPI’S brings together annually experts in the production and marketing of printed, illuminated, outdoor and souvenir advertising. The most impressive is the presence of distributors of machines, technologies and media for wide format digital printing. As an important forum for the development of the printing and advertising industry in SEE COPI`S annually attracts an increasing number of specialists from the country and the region.Петтото издание на единствениот саем за печатени и промотивни комуникации во Бугарија - COPI'S - Communication art print image sign, организирано од Интер Експо Центар, ќе се одржи од 5 до 7 октомври 2016 година Настанот собира годишно специјалистите во производството, дистрибуцијата и трговијата со печатена, светлинска, надворешна и сувенири рекламирање, како и повеќето импресивно е присуството на дистрибутерите на машини, технологии и медиуми за дигитален формат печатење. Како важен форум за развојот на печатарската и рекламната индустрија во Југоисточна Европа COPI`S годишно привлекува се поголем број експерти од земјата и регионот.

Mai multe stiri