Purificatoare de aer

IDEAL AS10

191 71Euro

Trimiteți o întrebare

Senzor de aer din interior

Măsurarea și afișarea calității aerului

Măsurând totul în timp real

Interconectarea purificatoarelor de aer IDEAL AP PRO

Măsoară particulele de particule, COV, temperatura, umiditatea aerului și presiunea aerului

Conexiune WiFi

Senzori superiori pentru modul automat

Util

Ce ar trebui să luăm în considerare atunci când alegem un purificator de aer?

Pentru mulți dintre noi care trăim în orașe, este clar că nu există „aer curat” în orașe. Că oricâ ...

La articol

Descriere
Замърсеният въздух винаги е проблем, причинен от изпарения на килимите, цветен прашец, микроби или лошо качество на въздуха след дълга конференция в конферентната зала. Всичко това може да доведе до невъзможност за концентрация, главоболие, запушен нос и дори пристъпи на астма. Кажете сбогом на тези проблеми с нашия пречиствател на въздух: включете пречиствателя на въздуха - и дишайте свободно.
Сензорът за вътрешен въздух IDEAL AS10 измерва състава на въздуха, вътрешния климат и възможните фактори на околната среда - всичко това в реално време. Всички тези измерени стойности се показват от свързаното приложение „IDEAL AIR PRO“.
В автоматичен режим, AS10 идеалното също дава възможност на всички свързани IDEAL AP PRO пречистватели на въздуха, за да се контролират централно. Те са свързани чрез приложение, което също позволява дистанционно да се контролират онлайн и програмират всички AP PRO единици.
Устройството измерва замърсители (интервал само от 1 секунда), като прах, прахови частици (PM10, PM2.5 и второстепенни), поленови и акаридни алергени, патогени като бактерии и спори на плесен, цигарен дим, изгорели газове (също NO2) , химически пари (формалдехид, толуол, n-бутан, органични летливи вещества-VOC, ...) и миризми от вътрешния въздух.
Сензорът за вътрешен въздух IDEAL AS10 измерва състава на въздуха, климата в помещенията и възможните въздействия върху околната среда - всичко това в реално време. Устройството изпълнява три основни функции: 1. Измерване и показване на качеството на въздуха: IDEAL AS10 измерва праховите частици PM2.5 и PM10, както и ЛОС (Летливи Органични Съединения), температурата, влажността на въздуха и налягането на въздуха. Всички тези стойности се показват в свързаното приложение за мобилни телфони „IDEAL AIR PRO“. Електронната станция за контрол IDEAL AS10 също така показва качеството на въздуха чрез самото устройство с шестстепенна цветова схема. Тази цветова схема варира от зелено ("добро") до тъмно виолетово ("опасно").
2. Автоматично управление на свързани пречистватели на въздуха, модел IDEAL AP PRO: в автоматичен режим IDEAL AS10 може да следи всички свързани пречистватели на въздуха IDEAL AP PRO. Благодарение на приложението за смартфони "IDEAL AIR PRO", което лесно и удобно се инсталира. Приложението е безплатно за сваляне и ползване. 3. Всички пречистватели на въздуха IDEAL AP PRO могат да бъдат контролирани онлайн чрез приложението „IDEAL AIR PRO“, както и да се получава статистика (по часове, дни, месеци и години).
Пречиствателite на въздуха IDEAL са сертифицирани и препоръчани от ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation). Нашите продукти ефективно увеличават чистотата на въздуха. С цел да се подобри качеството на въздуха в помещенията, създаването на здравословна и удобна среда за офис и живот е много ефективно. Пуснете пречиствателя за въздуха, за да почистите въздуха според замърсяването на околната среда.
Компанията - Krug&Priester произвежда във високотехнологична и екологична фабрика всички почистващи препарати. Ние имаме опит и цялостна програма за научни изследвания и развитие. Нашите дейности включват изследвания, разработка, инженеринг, монтаж, продажби и след-продажбени услуги. Ние сме чист източник на качествени решения за чист въздух.
Отделно от това, нашата серия пречистватели на въздуха е оценена от, независимият от държавата, Немски съюз на потребителите (Stiftung Verbraucherinstitut) със максималната възможна оценка (брой 7-8/2018 г.) измежду други 12 модела на 7 производителq. Съюзът на потребителите закупува от различни магазини в Германия за своя сметка всеки един апарат и освен, че го тества, гледа гаранцията, конструкцията и т.н. По този начин се гарантира безпристрастност на оценката, която винаги е от гледната точка на индивидуалният потребител. Съюзът се издържа от продажбата на специализирано списание със съвети и тестове, посветено на всичко, което едно домакинство може да се нуждае. Предвид милионният тираж - той няма проблем да тества дори автомобили.

Parametri tehnici

[:en]

 • Suitable for ¹ internal use
 • Measuring interval 1 second
 • Transmission interval 60 seconds
 • Volatile organic compounds (VOCs) Range: 0–32,768 ppb
 • Volatile organic compounds (VOCs) Resolution: 500 ppb
 • PM2.5/PM10 fine dust Range: 0–1000 μg/m³
 • PM2.5/PM10 fine dust Resolution: 1 μg/m³
 • Temperature Range: -10 to +50 °C
 • Temperature Resolution: 1 °C
 • Relative humidity Range: 20–90%
 • Relative humidity Resolution: 1%
 • Air pressure Range: 20–110 hPa
 • Air pressure Resolution: ± 0.4 hPa
 • IP ratingIP20
 • Communicationindoor wireless hotspot
 • Connection WiFi through free app
 • Way of operationfully automatic
 • Calibration interval 24 months
 • Power connection 5V (micro USB cable)/ 500 mA
 • Dimensions (H х W х D) 65 x 65 x 65 mm
 • Nett weight 150 gramms.
 • Order Number 87390011

¹ With room height of 2,6m. ² Under conditions of fair wear and tear. Standard guaranty is 12 months, but can be extended for additional cost up to 36 months. Design, price and specifications are subject to change without prior notice. The technical data is approximate. ³ The Geprüfte Sicherheit ("Tested Safety") or GS mark is a voluntary certification mark for technical equipment. It indicates that the equipment meets German and, if available, European safety requirements for such devices. The main difference between GS and CE mark is that the compliance with the European safety requirements has been tested and certified by a state-approved independent body. CE marking, in contrast, is issued for the signing of a declaration that the product is in compliance with European legislation. The GS mark is based on the German Equipment and Product Safety Act ("Geräte- und Produktsicherheitsgesetz", or "GPSG". Although the GS mark was designed with the German market in mind, it appears on a large proportion of electronic products and machinery sold elsewhere in the world. * We strive description, photos and specifications to be completely authentic. Unfortunately, due to the large number of items that are available, it is inevitable that sometimes errors appear. Please let us know if you notice a mistake. Thank you in advance.[:bg]

 • Подходящ за вътрешна употреба
 • Летливи органични съединения (VOC) Диапазон: 0–32,768 (ppb) частички на милиард
 • Летливи органични съединения (VOC) Разделителна способност: 500 (ppb) частички на милиард
 • PM2.5/PM10 фини прахови частици Обхват: 0–1000 µg/m³
 • PM2.5/PM10 фини прахови частици Разделителна способност: 1 µg/м³
 • Относителна влажност Диапазон: 20–90%
 • Относителна влажност Разделителна способност: 1%
 • Атмосферно налягане Обхват: 20–110 hPa
 • Атмосферно налягане Разделителна способност: ± 0.4 hPa
 • Температура Диапазон: -10 to +50 °C
 • Температура Разделителна способност: 1 °C
 • Интервал на измерване 1 секунда
 • Интервал на предаване 60 секунди
 • IP рейтинг IP20
 • Интервал за калибриране 24 месеца
 • Комуникациявътрешна безжична връзка
 • Връзкачрез WiFi и безплатно приложение
 • Метод на действиенапълно автоматично
 • Захранване/ Мощност 500 mA / 5 V Микро USB кабел
 • Габарити (В х Ш х Д) 65 x 65 x 65 мм
 • Нето тегло 150 грама
 • Артикулен номер 87390011

¹ При доставка комплектът ще съдържа: IDEAL AS10 сензор за въздух на закрито, микро USB кабел, инструкции за работа. ² В условия на справедливо износване. Стандартната гаранция е 12 месеца, но може да бъде удължена до 36 месеца срещу допълнително заплащане. ³ ("Изпробвана безопасност") или GS сертификат е доброволно сертифициране на марка за ел. техника. Това показва, че оборудването отговаря на немски и, ако има такива европейски, изисквания за безопасност за такива устройства. Основната разлика между GS и CE маркировката е, че спазването на европейските изисквания за безопасност при GS е тествано и сертифицирано от държавно одобрен независим орган, докато СЕ маркировката е доброволна декларация на производителя, че стоката отговаря на европейските стандарти. Тестването за GS сертификат е достъпно от различни лаборатории, като например, DGUV, тест на TÜV, NEMKO и IMQ и др. Важно. Възможни са промени в конструкцията и цената без предизвестие. *ПС. Ние се стремим описанието, снимките и спецификациите да бъдат напълно автентични. За съжаление, поради големия брой артикули, които се предлагат, e неизбежно и понякога се появяват неточности. Моля да ни уведомите, ако забележите такава. Благодарим.[:rs]

 • Погодно за собе унутрашња употреба
 • Испарљива органска једињења Опсег: 0–32,768 (ppb) делова на милијарду
 • Испарљива органска једињења Резолуција: 500 (ppb) делова на милијарду
 • PM2.5/PM10 ситне честице прашине Опсег: 0–1000 µg/m³
 • PM2.5/PM10 ситне честице прашине Резолуција: 1 µg/м³
 • Релативна влажност Опсег: 20–90%
 • Релативна влажност Резолуција: 1%
 • Атмосферски притисак Опсег: 20–110 hPa
 • Атмосферски притисак Резолуција: ± 0.4 hPa
 • Температура Опсег: -10 to +50 °C
 • Температура Резолуција: 1 °C
 • Интервал мерења 1 секунда
 • Интервал преноса 60 секунди
 • IP оцена IP20
 • Интервал калибрације 24 месеци
 • Комуникациjаинтерна бежична веза
 • Везачрез WiFi и бесплатна апликација
 • Начин деловањапотпуно аутоматски
 • Напајање/ Потрошња енергије  500 mA / 5 V Микро USB кабла
 • Димензије (В х Ш х Д) 65 x 65 x 65 мм
 • Нетно маса 150 гр.
 • Шифра артикла 87390011

¹ Након испоруке, сет ће садржавати: ИДЕАЛ АС10 унутрашњи сензор ваздуха, микро УСБ кабл, упутства за употребу. ² У условима правог трошења. Стандардна гаранција је 12 месеци, али може се продужити до 36 месеци уз доплату. ³ ("Тестирано за безбедност") или GS сертификат је марка за добровољна сертификација на електричне опреме. То је знак да опрема испуњава немачки и, ако их има, европски, сигурносни захтјеви за такве уређаје. Главна разлика између GS и CE ознаке, jе да је испуњавање Европски сигурносни захтјеви за GS jе тестирано и оверено од стране државног одобрени независног тело, док СЕ ознака је добровољна декларација од стране произвођача да је производ у складу са европским стандардима. Тестирање за GS тсертификат jе доступен је од разних лабораторија као што су, DGUV, тест TÜV, NEMKO и IMQ и други. Важно. Технички подаци су приближне. Евентуалне промене у цени без најаве. * Ми се труди да описи, слике и спецификације производа буду поптуно веродостојни. Назалост, услед великог броја артикала у понуди, неизбежно је да нам се понекад поткраду сам греске. Љубазно Вас молимо да нам се јавите уколико приметите грешку. Хвала. [:mk]

 • Погоден за внатрешна употреба
 • Подходящ за вътрешна употреба
 • Испарливи органски соединенија (VOCs) Опсег: 0–32,768 (ppb) делови по милијарда
 • Летливи органични съединения Резолуција: 500 (ppb) делови по милијарда
 • PM2.5/PM10 фини прахови частици Опсег: 0–1000 µg/m³
 • PM2.5/PM10 фини прахови частици Резолуција: 1 µg/м³
 • Относителна влажност Опсег: 20–90%
 • Относителна влажност Резолуција: 1%
 • Атмосферно налягане Опсег: 20–110 hPa
 • Атмосферно налягане Резолуција: ± 0.4 hPa
 • Температура Опсег: -10 to +50 °C
 • Температура Резолуција: 1 °C
 • Интервал на мерење 1 секунда
 • Интервал на пренос 60 секунди
 • IP рејтинг IP20
 • Интервал на калибрација 24 месеци
 • Комуникацијавнатрешна безжична врска
 • Врскачрез WiFi и бесплатна апликација
 • Метод на действиенапълно автоматично
 • Енергија / моќност 500 mA / 5 V Микро USB кабел
 • Димензии(В х Ш х Д) 65 x 65 x 65 мм
 • Дополнителен избор на боја на прочистувачот8 бои
 • Нето тежина 150 грама
 • Број на член 87390011

¹ По испорака, комплетот ќе содржи: IDEAL AS10 сензор за внатрешен воздух, микро USB кабел, упатства за работа. ² Во услови на вистинско носење. Стандардната гаранција е 12 месеци, но може да се продолжи до 36 месеци за дополнително наплата. ³ ("Тестирана безбедност") или GS сертификат доброволно сертифицирање на марка за електрични уреди. Ова укажува на тоа дека опремата е во согласност со германските и, доколку има, европски барања за безбедност на вакви уреди. Главната разлика помеѓу ознаката ГС и ЦЕ е во тоа што усогласеноста со европските барања за безбедност на ГС се тестира и сертифицира од независно тело одобрено од страна на државата, додека означувањето ЦЕ е доброволна декларација од производителот дека производот е во согласност со европските стандарди. Тестирањето за СС сертификација е достапно од различни лаборатории, како што се DGUV, TÜV тест, NEMKO и IMQ итн Важно. Можни се промени во конструкцијата и цената без претходна најава. * ПС. Ние се стремиме да ги задржиме описите, фотографиите и спецификациите целосно автентични. За жал, заради големиот број понудени предмети, неизбежно е и понекогаш се појавуваат неточности. Ве молиме, известете ни дали забележите. Ви благодариме.[:]

Video
Util

Ce ar trebui să luăm în considerare atunci când alegem un purificator de aer?

Pentru mulți dintre noi care trăim în orașe, este clar că nu există „aer curat” în orașe. Că oricâ ...

La articol