Графима 2018


[:en]Belgrade, Serbia. The International Graphic and Paper Industry Fair GRAFIMA. International Graphic, Paper and Creative Industry Fair, the popular Grafima, has been presenting for many decades the achievements in these expansive economic branches. At the same time, it presents also the achievements of machine industry, sophisticated advanced technology, special purpose IT, designer hardware and software, creative / artistic graphic genres.[:bg]Сърбия, Белград. И тази година заедно със сръбския ни офис ще покажем най-доброто оборудване за довършителни процеси в полиграфията. Този специализиран Белградски панаир се превръща в един от основните инициатори на по-бързото развитие на графичния сектор в Сърбия и дълго време е и водещо изложение е събитие от този вид в региона. Благодарение на своята дейност, панаира е пряко свързан с най-важните тенденции в икономиката и се дължи на много местни и международни изложители и голямо посещение, то е било неизбежна бизнес точка за среща за дълго време. По принцип, на Графима е място за среща на всички експерти, чиято дейност е свързана с графичен производството и това е първата дестинация за международен продукт и с участието на изложителя на нашия пазар.[:rs]Србиjа, Белград. Међународни сајам графичке, папирне и креативне индустрије, популарна Графима, већ деценијама представља достигнућа у овим експанзивним привредним гранама. Истовремено презентује и достигнућа машинске индустрије, софистициране напредне технологије, наменске ИТ, дизајнерски хардвер и софтвер, креативно-уметничке графичке жанрове.[:mk]Србиjа, Белград. Меѓународен саjам за печатење, хартија и креативните индустрии - Графима. Меѓународната изложба за графичка, хартиена и креативна индустрија - Графика, со децении е достигнување во овие експанзивни бизнис-гранки. Во исто време, тој ги презентира достигнувањата на машинската индустрија, софистицираните напредни технологии, посветен ИТ, хардвер и софтвер за дизајн, креативно-уметнички графички жанрови.[:]

Mai multe stiri