Графима 2013


След доброто ни поредно изложение през 2012 г. и тази година заедно със сръбския ни офис ще покажем най-доброто оборудване за довършителни процеси в полиграфията. Ще представим за първи път видео-фотоалбум като привлекателно предложения за всички свързани с фотографията. Върху разширения ни щанд ще бъдат изложени заедно най-компактните решения за книговезване. Този специализиран Белградски панаир се превръща в един от основните инициатори на по-бързото развитие на графичния сектор в Сърбия идълго време е и водещо изложение е събитие от този вид в региона. Благодарение на своята дейност, панаира е пряко свързан с най-важните тенденции в икономиката и се дължи на много местни и международни изложители и голямо посещение, то е било неизбежна бизнес точка за среща за дълго време. По принцип, на Графима е място за среща на всички експерти, чиято дейност е свързана с графичен производството и това е първата дестинация за международен продукт, и с участието на изложителя на нашия пазар.Међународни сајам графичке и папирне индустриjе ГРАФИМА одржава се у континуитету од 1979. године. Ова манифестација Београдског сајма специjализована одавно је постала jедан од основних подстицаја брзег развоjа графичарства у нашој земљи и водећа сајамска приредба ове врсте у региону. Због своје делатности директно је повезана са најзначајнијим привредним токовима, Због великог броја излагача из земље и иностранства и изузетне посећености, ВЕЋ одавно је незаобилазно место пословних сусрета. ГРАФИМА је у суштини центар окупљања свих стручњака ција је везана за графицку делатност производЊу и прва одредница за представљање страних производа и излагача на форуме тржишту.The International Graphic and Paper Industry Fair GRAFIMA has been taking place continuously since 1979. This specialized Belgrade Fair event became one of the basic initiators of a faster development of the graphic branch in Serbia long time ago and it is the leading fair event of this type in the region. Due to its activities, it is directly connected to the most important economic trends and due to many local and international exhibitors and a great visit, it has been an unavoidable business meeting point for a long time. Basically, the GRAFIMA is a meeting point of all experts, whose activity is related to the graphic production and it is the first destination for the international product and exhibitor featuring in our market.

Mai multe stiri