Copis 2019


Бугарија - COPI‘S – COmmunication art Print Image Sign, Това е единственот саем за печатени и промотивни комуникации во организирано од Интер Експо Центар, ќе се одржи од 25 до 27 септември 2019 година Ова е важен форум за развојот на печатарската и рекламната индустрија во Југоисточна Европа. COPI`S годишно привлекува се поголем број експерти од земјата и регионот. На него ние сакаме да демонстрирање последните технолошки достигнувања во областа на следпечата, дигитализација и управувањето со процесите во графичката индустрија, новите можности во издаваштвото.

Повеќе новини