Коя гилотина е по-добра?

Коя гилотина е по-добра?
Коя гилотина е по-добра? С ролков, саблен или прав резец? Мнозина от нас си задават този въпрос, когато пред тях възниква необходимостта да закупят някакво режещо средство. На този въпрос няма еднозначен отговор, защото всички видове ножове се намират в различна ценова категория и са предназначени за различни цели. Изборът зависи от потребностите на купувача.Три са основните въпроси, на които трябва да си отговорите: 1. Какъв формат искам да режа? 2. Какви медии или дебелини трябва да мога да обрязвам? 3. На какво натоварване трябва да издържа гилотината? Нека първо да обясним какви са разликите помежду им, за да е ясно къде даденият тип нож може да бъде най-полезен. Основното е да се знае какво количество хартиени листа и колко точно ще се режат най-често. РОЛКОВИ НОЖОВЕ (други възможни наименования са тримери или дискови ножове) представляват правоъгълна основа (работен плот) по дължината на която се движи резеца. Той от своя страна се състои от наточен металически диск. При разрязването й, хартията се намира между режещата част на диска и контра-ножа (пластина от твърд метал, фиксирана в края на основата от тази страна, от която се движи резеца). За хоби моделите, ролята на контра-нож обикновено се изпълнява от края на масата. Когато ножа се притъпи - се сменя. По принцип дисковите ножове режат малко или дори единични листа. Затова пък дължината на някои модификации позволява да се режат големи формати (дори повече от метър). Този тип ножове са полезни тогава, когато трябва бързо да се режат или подравняват неголеми обеми хартия. Някои видове ролкови ножове имат специални стойки за фиксиране на рула с хартия за по-лесна работа. Те най-често се използват в офиси, архитектурни ателиета, рекламни агенции и др. САБЛЕНИ НОЖОВЕ Този тип ножове имат по-различен принцип на работа. Остро наточеният нож е постоянно фиксиран от едната страна, а от другата има ръкохватка. Натискайки надолу ръкохватката, ножът реже листа. Болшинството от предлаганите модели имат и контра-нож (само най-малките нямат). Ако острието се е затъпило, то то трябва да се наточи със специално оборудване или да се смени с ново. Саблените ножове могат да режат много повече листа едновременно от ролковите, макар точността им да е в пределите на 0,1 мм. Често оборудването от този тип погрешно се избира за операции, които изискват висока точност на разреза (например за направата на голяма серия визитки). Подобряването на точността на срязване става чрез намаляването на обема листа за рязане, но така пък се увеличават разходите за труд. Обобщавайки, може да се каже че този тип ножове подхождат за подравняване на хартия, за разрязване на по-малки формати или при работа с по-плътни материали (картон, фото-хартия, ПВХ). ПРАВИТЕ НОЖОВЕ (или полиграфски ножове). Копирните, цифровите центрове и разбира се печатниците, обикновено купуват този тип ножове. Техният работен механизъм (остро наточен тежък резец) е разположен върху масивна основа. Рязането става или чрез специален дълъг лост, или с помощта на ел. задвижване. Острието се движи не само отгоре надолу, но и леко по диагонал по линията на срязването и може да "обработва" значително количество листа едновременно. При това точността е тук е до стотни от милиметъра (много от тях имат оптичен метър). Когато ножът се затъпи, той се сваля и се остри, а след няколко заточвания се сменя. Специално внимание заслужава системата за безопасност на труда при работа с резците на гилотинитее: режещия механизъм е затворен в защитен кожух и всички подстъпи към него са старателно защитени. При работа с него двете ръце трябва да са на безопасно разстояние от резеца, в противен случай се активира защитата и резецът не може да падне. Целееата група на тази разновидност на ножовете са фирми със значителен документооборот и такива в областта на полиграфията.