Предимството на системата Фастбайнд

Предимството на системата Фастбайнд

Компанията от Финаландия Мапинг разработва и произвежда системи за термозалепяне на книги повече от 30 години. Предлаганите от нас модели имат различно ниво на автоматизация и възможности. Всички те обаче са обединени от принципа по който се нанася лепило върху листа. Брошури или книги с формат от А3 и дебелина от две до 500 страници се залепят за няколко секунди без да се използват някакви специални материали или да се правят настройки за дебелината на книжното тяло. Гъвкавост при отделните тиражи Залепянето по метода на Фастбайнд : няма нужда от предварителна подготовка за определяне дебелината на залепеното книжно тяло. Понякога трябва да използвате корици, които точно съответстват на одобрения корпоративен стил (цвят, дизайн и т.н.), но понякога възниква необходимост от бързо подвързване на материал с представително и стабилно покритие, за да се повиши конкурентоспособността на вашия документ. Това може да се направи с твърда или мека корица, направена изключително с биндерите Фастбайнд. Естествено можете да персонализирате тези корици, ако е необходимо по всяко време. Целият този процес отнема по-малко от минута! Дизайна и печата могат да се направят с помощта на всяка редакторска програма (като Word, Excel, Power Point, Notepad и др ..) или програма за редактиране на графични изображения като In-дизайн, Corel Draw, Freehand, Photoshop, Quark X-press и т.н. По време на работа с машините Фастбайнд, за свързване на меките или твърди корици с книжното тяло, можете да използвате почти всяка хартия или картон. Тъй като отпечатването на такива корици е лесно (независимо дали в печатницата, офиса или у дома) - не е задължително да се използват предварително готови корици. Принтерите позволяват да се създават уникални издания (всяка книга да се отличава една от друга) също така лесно, както това става при отпечатването на даден голям тираж. Цифровизацията в печата означава, че отпада необходимостта да се поддържа резерв от материали за печат – той вече се намира в цифровите архиви. Само това, което се изисква да се направи в дадения конкретен момент. Това означава създаването на малки тиражи, но по-начесто принтирани. Всички машини за термозалепяне на Фастбайнд са създадени за такава дейност. Те са от типа “включи и работи” – няма нужда от подготовка, загряване, настройка и т.н. С тях не губите време, те не заемат голяма площ и поемат всякакво натоварване, защото са надеждни. Източник: Лангри >>>> Разгледайте статията “Термоподвързване с Фастбайнд машина”