Хункелер 2013


Иновационните дни в Люцерн е събитие, показващо новите тенденции, организирани от лидер в технологиите Hunkeker. През 2013 г., заедно с нашите партньори и вас, ние ще предизвикаme нови идеи и ще задвижим нови развития. Непрекъснатият опит, високо-ефективните работни потоци - директно по цялата верига на добавената стойност, от софтуер, за да завърши книгата, и от изискването за решение. Това изложение от местен характер, почти винаги загатва за бъдещето развитие на останалите европейски пазари в областта на полиграфията.

Още новини